Kalite Güvencesi

  

       
  Misyon ve Vizyonumuz    Kalite Yönetimimiz
  •  Kurumsal Değerlerimiz          Organizasyon Yapımız
  Strateji & Kalite Yol Haritamız        • Kalite Komisyonumuz
  Politikalarımız        • Öğrenci Kalite Komisyonumuz
       • Kalite        • Kalite Komisyonu Yönergesi
      Eğitim         • Kalite Güvence Sistemi Yönergesi
       • Araştırma   Kalite Takvimimiz 
        Toplumsal Katkı    Kalite Çalışmaları Kronolojisi
        Yönetim Sistemi    Yürütülen Faaliyetler 
            • Kişisel Verilerin Korunması   •  Akredite Olan veya Belge Alan Birimlerimiz 
        • Uluslararasılaşma    •  Kurum İçi Saha Ziyaretlerimiz 
  Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz [TR] / [ENG]   YÖKAK İle Yürütülen Faaliyetler 
  Stratejik Plan Performans Göstergelerimiz (2021/İlk Yarı)      
  SPBS (Stratejik Plan Bilgi Sistemi)      
  Stratejik Amaçlarımız İçin Yürütülen Faaliyetler         
  Önemli Strateji Belgelerimiz       
       
  İç ve Dış Değerlendirme Raporlarımız      Mevzuat
  Anketler        Kalite
  •  Kılavuzlar       • Diğer Mevzuatlar
       Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Fakülteler)      
       • Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Meslek Yüksekokulları)      
       • Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Enstitüler)      
       Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Daire Başkanlıkları)      
       Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Uygulama ve Araştırma Merkezleri)      
       
  Dokümanlar   2021 YKS (Önlisans-Lisans)
       • Süreçler    Sayılarla KTÜ
       • Prosedürler   KTÜ Kampüs
       • İş Akışları      
       Kontrol Formları         
       Risk Değerlendirme         
           
  KAP Süreci Hazırlıklarımız (2021)