Kalite Güvencesi

Kalite güvencesinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için KTÜ, stratejik yönetim modelini benimsemiş, geniş iç ve dış paydaş katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda güncel gelişmeler ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek stratejik planını hazırlamıştır. Bu plan kapsamında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ulaşma noktasında makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreç olan İç Kontrol sistemi kurulmuştur. Üniversite bünyesinde kurulmuş olan Rektörlük Yönetim Bilgi Sistemi Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen süreç iyileştirme döngüleri, proje süreci yaklaşımları ile gerek stratejik plan bilgi sisteminden gerekse dış paydaş geri bildirimlerinden gelen güncel veriler eşliğinde her bir faaliyete ilişkin izleme ve değerlendirme yapılmaktadır.