Enstitü Çalışma Grubu


ENSTİTÜ ÇALIŞMA GRUBU
 
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Cemil RAKICI Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Erdal ÖZER Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Ahmet Cemal DİNÇER Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Mehmet OKUR Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Asım KADİOĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Ersan KALAY Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Yusuf SÜRMEN Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU Stratejik Plandan Sorumlu Rektör Danışmanı