Danışma Kurulu

30.03.2018 tarihli 287. Senato Kararı
Danışma Kurulu Yönergesi
Tıklayınız.
 

DANIŞMA KURULU
 
1. Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI Rektör   
2. Prof. Dr. Akif CİNEL Rektör Yardımcısı  
3. Prof. Dr. Cemil RAKICI Rektör Yardımcısı  
4. Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Rektör Yardımcısı  
5. Prof. Dr. Bünyamin ER Genel Sekreter V.
6. Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK Mühendislik Fakültesi Dekanı
7. Prof. Dr. Uğur KAYA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
8. Prof. Dr. Asım KADIOĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
9. Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU Rektör Danışmanı
10. İsmail ÇOM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
     

DIŞ PAYDAŞLAR
 
1.
Trabzon Valiliği  
2. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
3. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  
4. Teknokent Yönetim Kurulu Başkanlığı  
5. DOKAP Başkanlığı  
6. KOSGEB Müdürlüğü  
7. DOKA Genel Sekreterliği  
8. TKDK İl Koordinatörlüğü  
9. Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği  
10. Mezunlar Derneği  
11. Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığı  
12. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu  
13. Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü  
14. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanlığı  
15. Trabzon Barosu  
16. Trabzon Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü  
17. Trabzon Kent Konseyi Başkanlığı  
18. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı  
19. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı