Araştırma Üniversitesi Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz 13 Aralık 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçilmiştir. Araştırma Üniversitesi statüsü ve bu statünün Üniversitemize sağlayacağı kazanımlar konusunda, Üniversitemiz Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü yürütücülüğünde düzenlenen “Araştırma Üniversitesi Basın Bilgilendirme Toplantısı” 2 Şubat 2022 tarihi saat 18.30'da, Üniversitemiz Sahil Tesisleri'nde, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI başkanlığında gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI toplantıda; ülkemizi, 2023 hedefleri kapsamında bilimsel üretim manasında da ileriye taşıyabilme anlayışıyla yola çıkan YÖK tarafından yükseköğretime çeşitliliği getirmeyi amaçlayan “Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” çerçevesinde başlatılan “Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı” hakkında değerlendirmelerde bulunarak Üniversitemizin kurumsal misyonu ve vizyonu çerçevesinde; bilgi üretmek, disiplinlerarası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve kendisini uluslararası alanda daha görünür kılmak saikleriyle yola çıkarak süreçte göstermiş olduğu performansıyla aralarında yer aldığı Araştırma Üniversiteleri ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI’nın ayrıca Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı’nda belirtilen öncelikli çalışma alanlarına, Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen üniversitelere, onlara sağlanan imkân ve desteklere, performanslarının hangi kriterlere göre değerlendirileceğine, Araştırma Üniversitesi olarak seçip YÖK’e bildirdiğimiz sektör ve odak alanlara ayrıntılı olarak yer verdiği sunumunu gerçekleştirdiği toplantıya; Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Rektör Danışmanları, Fakülte Dekanları ve Enstitü Müdürleri ile çok sayıda Basın Mensubu katıldı.