Amaç ve Hedefler


STRATEJİK AMAÇ 1

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTEYİ GELİŞTİREREK DEĞİŞİME VE GELİŞİME AÇIK ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK VE MEZUN ETMEK

HEDEF 1.1 Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir,
HEDEF 1.2 Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir,
HEDEF 1.3 Öğretim elemanı niteliği arttırılacaktır,
HEDEF 1.4 Öğrenci niteliği arttırılacaktır.


STRATEJİK AMAÇ 2

YENİLİKÇİ ÜRETİM İÇİN ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

HEDEF 2.1 Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir,
HEDEF 2.2 Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir,
HEDEF 2.3 Araştırma altyapısı geliştirilecektir,
HEDEF 2.4 Uygulama ve araştırma merkezleri daha etkin hale getirilecektir.


STRATEJİK AMAÇ 3

KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK VE KURUMSAL KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRMAK

HEDEF 3.1 Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir,
HEDEF 3.2 Mezunlarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecektir,
HEDEF 3.3 Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.


STRATEJİK AMAÇ 4

TOPLUMSAL SORUNLARA DUYARLI VE ÇÖZÜM ODAKLI ÜNİVERSİTE OLMAK

HEDEF 4.1 Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler arttırılacaktır,
HEDEF 4.2 Bilginin topluma yayılması arttırılacaktır,
HEDEF 4.3 Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesini arttıracaktır.


STRATEJİK AMAÇ 5

ULUSLARARASILAŞMAK

HEDEF 5.1 Değişim programları etkin hale getirilecektir,
HEDEF 5.2 Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir,
HEDEF 5.3 Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı arttırılacaktır,
HEDEF 5.4 Uluslararası görünürlük daha da arttırılacaktır.