Akademik Yapı

Rektör
Senato
Yönetim Kurulu
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Fakülteler
Diş Hekimliği
Fakültesi
Eczacılık
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Fen
Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Mimarlık
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Of Teknoloji
Fakültesi
Orman
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sürmene
Deniz Bilimleri
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Enstittüler
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Karadeniz
Araştırmaları
Enstitüsü
Deniz Bilimleri
ve Teknolojileri
Enstitüsü
Adli Bilimler
Enstitüsü
Yüksekokullar
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Meslek Yüksek Okulları
Trabzon M.Y.O.
Maçka M.Y.O.
Sağlık Hizmetleri
M.Y.O.
Sürmene
Abdullah Kanca
M.Y.O.
Arsin M.Y.O.
Araklı
Ali Cevat Özyurt
M.Y.O.
Of M.Y.O. *
Çaykara M.Y.O. *
Uygulama ve Araştırma
Merkezleri
Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi
UYGAR
Cerrahi
UYGAR
Çevre Sorunları
UYGAR
Çocuk Koruma ve
İzlem Merkezi
UYGAR
Fındık Çay
UYGAR
Heyelan
UYGAR
İlaç ve
Farmasotik
Tek.UYGAR
Kadın
Çalışmaları
UYGAR
Manyetik Malzemeler
Tasarım ve Üretim
UYGAR
Medikal Cihaz
Tasarım ve Üretim
UYGAR
Merkezi Araştırma
Laboratuvarı
UYGAR
Organ Nakli Eğitim
UYGAR
Rektörlüğe
Bağlı Bölümler
Türk Dili
Atatürk İlkeleri
ve İnkilap
Tarihi
Beden Eğitimi
Güzel Sanatlar
Prof.Dr.
Saadettin Güner
Yakıt UYGAR
Sağlık
UYGAR
Stratejik
Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim
UYGAR
Teknoloji Transferi
UYGAR
Teratojenite
UYGAR
Türkçe Öğretimi
UYGAR
Uzaktan Eğitim
UYGAR