Tanıtım

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 29.04.2004 tarihinde 2004/7209 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 25447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Yüksek Okulumuz Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ve Yabancı Diller Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Kuruluşundan bu yana geçen nispeten kısa sürede, Yüksekokulumuz gerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmada gerekse uygun fiziksel koşulların oluşturulmasında büyük ölçüde ilerleme kaydetmiştir. Yüksekokulumuz; farklı kapasitelerde, büyük bir kısmı multimedya destekli toplam 58 derslik, toplantı ve etkinliklerle aktif olarak kullanılan 1 konferans salonu, dil öğretimini teknoloji ile birleştirdiğimiz 2 dil laboratuvarı ve 1 Kütüphane ile hizmet vermektedir.

KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Diller Bölümü Üniversite Sınavını kazanan ilgili Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerine uygun olarak A1, A2, B1 ve B1+ seviyelerinde İngilizce Hazırlık Eğitimi hizmeti sunmaktadır. Hazırlık Muafiyet sınavını veremeyen öğrenciler seviye gruplarına göre 20-25 kişilik sınıflarda interaktif bir ortamda çağdaş eğitim teknolojilerini kullanarak ders görmektedir. B1 seviyesini başarıyla tamamlayan öğrenciler Yıl Sonu Genel Sınavından başarılı olmaları durumunda Hazırlık Eğitimini başarı ile tamamlamış kabul edilmektedir.

KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü ayrıca Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerine uygun olarak A1, A2 Seviyelerinde servis dersleri ile ilgili Bölümlerde İleri İngilizce Derslerinin koordinasyonunu yürütmektedir.

KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Bölümü henüz Öğretim faaliyetlerine başlamamıştır.

Önceliğimiz mevcut ders saatlerini artırmak; öğrencilerin daha iyi koşullarda dil eğitimi almalarını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik teçhizatı sağlamak, eksiği olan dersliklerimizin eksiklerini tamamlamaktır. Çağın yaklaşımlarına paralel olarak öğrenci-merkezli eğitimin verildiği, dilin iletişimsel ve işlevsel boyutlarının vurgulandığı bir ortam sağlamak ve bunun gerçekleştirilebilmesi için personelimize meslek-içi eğitimler yoluyla gerekli akademik desteği sağlamak temel amaçlarımız arasındadır.