Stratejik Planlama

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

GEREKÇE:


 Mali sistemimizin temelini teşkil eden 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini alan ve Kamu Mali Yönetimi Kontrol Sistemimizin Uluslararası Standartlara uyumunu sağlamayı amaçlayan 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine istinaden hazırlanmışŸtır.

 

1- Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Stratejik Planı (2009-2013) TIKLAYINIZ!

2- Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı D!iller Yüksekokulu Stratejik Planı (2014-2018) TIKLAYINIZ!