Hazırlığı Olmayan Bölümler İçin Muafiyet

HAZIRLIK ÖĞRETİMİ OLMAYAN BÖLÜMLER İÇİN

İNGİLİZCE DERSİ MUAFİYET SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

  • Hazırlık öğretimi olmayan bölümler için zorunlu ortak derslerden olan 1. sınıf Güz ve Bahar Yarıyıllarında bulunan İngilizce dersleri muafiyet sınavı KTÜ Akademik Takviminin Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı kısmında ve KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun Akademik Takviminde belirtilen gün ve saatte yapılır.
  • Bu sınava, sadece üniversitemizin İngilizce hazırlık öğretimi olmayan bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran ve 1. sınıfta öğretim görmeye başlayacak öğrenciler başvurabilirler. Bunun yanında, bir önceki akademik yılda Rusça hazırlık öğretimi gören öğrenciler de bu sınava girme hakkına sahiptir. Yukarıda anılan şartları taşımayan diğer öğrenciler bu sınava kesinlikle giremezler.

 

  • Sınava süresi içinde ön başvuru yapan öğrenciler girebilirler. Ön başvuru için KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yazı İşleri Bürosu’nda kayıt yaptırılır (C Blok 1. Kat). Ön başvuru tarihleri üniversitemiz web ana sayfasındaki duyurular bölümünde ilan edilir.
  • Sınava katılım mecburi değildir.
  • Sınav, A1 – B1 seviyeleri arasındaki İngilizce dilbilgisi ve becerilerini ölçmek maksadıyla uygulanır.
  • Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan tüm sınavlarda KTÜ Sınav Uygulama Esaslarına bire bir riayet edilir.
  • Muafiyet sınav sonuçları ydyo.ktu.edu.tr adresinin duyurular kısmından ya da KTÜ Öğrenci Bilgi Sisteminden ilan edilir, itirazlar Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.
  • Muafiyet sınavı sonuçları Yüksekokulumuz tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir. Öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmasına gerek yoktur.
  • Muafiyet Sınavı tek oturumdan oluşur. Yeterlik Sınavları için Mazeret Sınavı yapılmaz.
  • Sınava katılacak öğrencilerin yanlarında resimli bir kimlik belgesi ile birlikte varsa öğrenci kimliği yok ise fotoğraflı öğrenci belgelerini bulundurmaları zorunludur. Adaylar KTÜ Sınav Uygulama Esasları çerçevesinde sınavı uygulayan tüm idareci, gözetmen ve görevlilerin talimatlarına uymakla yükümlüdür.

NOT: Aşağıdaki sınav oturumu, değerlendirme ve örnek sınavlar bilgilendirme amaçlıdır. KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu önceden bilgilendirme yaparak ya da bilgilendirme yapmaksızın KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesi çerçevesinde tüm sınavların formatında, süresinde ve içeriğinde değişiklik yapabilir.
 

Lisans İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı Uygulama ve Değerlendirilmesi 

 

TEK OTURUM : YAZILI SINAV        (%100)

           (Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Okuma Anlama becerilerini ölçer.)

 

Örnek Sınavlar İçin Tıklayınız…