E. İZLEME STANDARTLARI

Standart 17- İç kontrolün değerlendirilmesi

                            17.1 İç Kontrolün Değerlendirilmesi

                            17.2 İç Kontrol Sistemi Soru Formu 2020

                            17.3 İç Kontrol Sistemi Soru Formu 2017

                            17.4 Dilek - Öneri İzleme Listesi

                            17.5 Düzeltici Faaliyet Listesi

                            17.6 Hassas Görev Envanteri

                            17.7 Hassas Görev Listesi

                            17.8 Hassas Görev Tespit Raporu

                            17.9 Risk İzleme Listesi

Standart 18- İç denetim