D. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13- Bilgi ve iletişim

 

Standart 14- Raporlama

                               14.1 Raporlama

                               14.2 2019 Birim Faaliyet Raporu

                               14.3 2018 Birim Faaliyet Raporu

 

Standart 15- Kayıt ve dosyalama sistemi

 

Standart 16- Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi