B. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 Planlama ve Programlama

                           5.1 RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 6 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

                           6.1 AKADEMİK FAALİYET SÜREÇLERİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

                           6.2 İDARİ VE MALİ FAALİYET SÜREÇLERİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

                           6.3 FİZİKİ YAPI RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU