A. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1 Etik Değerler ve Dürüstlük

                           1.1 AKADEMİK YÖNETİM ETİĞİ

                           1.2 EĞİTİM ÖĞRETİM ETİĞİ

                           1.3 Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

                           1.4 Kamu Görevlileri etik sözleşmesi

                           1.5 Öğretim Elemanlarının Yükümlülükleri

Standart 2 Misyon, Organizasyon ve Görevler

                           2.1 Misyon

                           2.2 Vizyon

                           2.3 Organizasyon Yapısı

                           2.4 Görev Tanımları

                           2.5 İş Akışları

                           2.6 Hassas Görevler

Standart 3 Personelin Yeterliliği ve Performansı

                           3.1 Personelin yeterliliği ve performansı

Standart 4 Yetki Devri

                           4.1 Yetki Devrinde Dikkate Alınacak Hususlar

                           4.2 Yüksekokul Müdür Yrd. İmza Yetkisi Formu

                           4.3 Yüksekokul Sekreteri İmza Yetkisi Formu