2021-2022 Ders Akış Çizelgeleri

1. PERİYOT

            A1 DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

            A2 DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

            B1 DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

          

2. PERİYOT

            A1 TEKRAR DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

            A2 DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

            A2 TEKRAR DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

            B1 DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

            B1 TEKRAR DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

 

3. PERİYOT

            A2 DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

            A2 TEKRAR DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

            B1 DERS AKIŞ ÇİZELGESİ

            B1 TEKRAR DERS AKIŞ ÇİZELGESİ