duyurular

19

Aralık

Mal Bildirim Beyannamesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

            04.05.1990 tarih ve 20508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 19.04.1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 7’nci maddesi ve bu kanuna dayanılarak 10.08.1990 tarih ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, görevli personelin sonu sıfır (0) ve beş (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri gerekmektedir. Ayrıca, mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bu değişikliğin bir ay içinde bildirilmesi zorunludur.

  Yukarıda anılan kanunun maddesi ve yönetmeliği uyarınca, birimimiz emrinde görev yapan tüm personelin Mal Bildirim Beyannamelerini, https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/yapiisleri_3b7bc.pdf web adresinden veya birimimizden alabileceğiniz beyanname formatına göre doldurularak, kapalı zarf içerisinde 20/02/2020 tarihine kadar Maaş Tahakkuk Birimine teslim edilmesi gerektiği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.