Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi

Kongre Çağrısı

Uluslararası İlişkiler disiplininin resmi olarak kuruluşunun 1919 yılında Galler Üniversitesi, Aberystwyth’de Uluslararası Siyaset Bölümü’nün açılması ile gerçekleştiği kabul edilir. 1914-18’in sebep olduğu katliama bir tepki olarak Uluslararası İlişkiler çalışmalarının amacı savaş ve barış olgularını daha iyi anlamaktı. Bilim insanları farklı bakış açılarını ortaya çıkardıkça alanın disipliner, metodolojik, epistemolojik ve ontolojik sınırlarını genişleten ve keşfeden ‘Büyük Tartışmalar’, Uluslararası İlişkiler çalışmalarının ayrı bir akademik disiplin olarak ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Böylece disiplin dar veçhesinden kurtulmuş ve entellektüel anlamda evrensel bir nitelik kazanmıştır.

Bu bağlamda, 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenecek olan 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi‘nin teması ‘100. yılında Uluslararası İlişkiler Disiplini’ olarak belirlenmiştir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirmeyi, onların bilgi, deneyim ve çalışmaları konusunda farkındalık sahibi olmayı ve bu sayede gelecek için de ortak akademik faaliyetler gerçekleştirebilmek için bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.


Önemli Notlar

 • Kimler Katılabilir: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri, alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarının katılımına açıktır.
 • Katılım Ücreti: Kongre’ye katılım ücretsizdir.
 • Ulaşım ve Konaklama: Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Konaklama ve ulaşıma yönelik seçenekler kongreye yakın bir tarihte kongrenin internet sitesinde ilan edilecektir.

Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi: 15 Temmuz 2019 [29 Temmuz 2019 – Uzatıldı]

Kabul Edilen Başvuruların İlanı: 1 Ağustos 2019

Kongre Programının İlanı: 15 Ağustos 2019

Kongre Tarihi: 12-13 Eylül 2019


Başvuru ve Özet

Kongreye katılım için araştırmacıların ilan edilen son tarihe kadar kısa özgeçmişlerini ve bildiri özetlerini  info@ircongress.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetleri ele alınan konunun kavramsal çerçevesini ve içeriğini minimum 500 maksimum 1000 kelimeyi geçmeyecek bir şekilde özetlemeli ve beş anahtar sözcük ile birlikte gönderilmelidir. Gönderilen bildiriler hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek kongreye kabul edilecektir.

Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Kongreye Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir.


Kongre Teması

‘100. yılında Uluslararası İlişkiler Disiplini’

 • Kongre alt temaları
  • Asimetrik tehditler ve Devlet Güvenliği
  • Avrupa’nın Yeni Komşuluk Politikaları
  • Bölge Çalışmaları
  • Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
  • Çatışma çözümleri ve Arabuluculuk
  • Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme Etkileri
  • Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
  • Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
  • Finansal Kurumlar ve Küresel Finansal Gelişmeler
  • İnsani Güvenlik ve Göç
  • Koruma Sorumluluğu, İnsani Müdahale ve Egemenlik
  • Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
  • Küresel Silahlanma / Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
  • Ortadoğu’da İslami Düşünce ve İslami Hareketler
  • Radikalizm ve Aşırıcılık
  • Siber Güvenlik ve Siber Savaş
  • Silahlanma, Nükleer Silahlar, Füze Savunma Sistemleri ve Yeni Caydırıcılık
  • Sosyal Hareketler ve Uluslararası Sistem
  • Uluslararası Göç Çalışmaları, Düzensiz Göç ve Mülteci Sorunu
  • Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar
  • Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar
  • Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet
  • Uluslararası Sistemde Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
  • Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışları
  • Ve diğer Uluslararası İlişkileri temaları…

Konaklama ve Ulaşım

Konaklama   ve  ulaşım  masrafları  katılımcılar  tarafından  karşılanacaktır.


Tam Metin Yazım Kuralları

 1. Yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazar(lar)a aittir.
 2. Yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları organize komitesine aittir.
 3. Hakemlerden gelen raporlara göre; yazılar yayın için kabul edilebilir; yazıda düzeltme, kısaltma ve ek bilgi istenebilir; yazı reddedilebilir. Bütün bu kararlara göre yazar(lar)a bilgi verilir. Yazılar ön incelemede şekil şartlarına uymuyorsa hakemlere gönderilmeden yazar(lar)a iade edilir.
 4. Gönderilen herhangi bir yazı daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için gönderilmemiş olmalıdır.
 5. Yazılar: Word (doc. docx.) dosyası halinde olmalı.
 6. Yazıların toplam uzunluğu: en az 4.000, en fazla 10.000 kelime olmalıdır.
 7. Marjlar: Üst 6 cm, alt 5 cm, sol 3.5 cm, sağ 3.5 cm, cilt payı 0 cm, üst bilgi 0 cm, alt bilgi 0 cm.
 8. Başlık: 11 punto, kalın büyük harf, ortalanmış ve en fazla 12 kelime.
 9. Yazar(lar)ın ad(lar)ı: Kalın 9 punto, ortalanmış.
 10. Yazar(lar)ın çalıştığı kurum(lar): 9 punto, ortalanmış.
 11. İletişim kurulabilecek yazarın adı (dipnot olarak): Adresi, e-posta adresi, 9 punto.
 12. Özet: Maksimum 300 kelime, 9 punto.
 13. Anahtar kelimeler: 3-5 kelime, 9 punto ve italik.
 14. İngilizce başlık: 11 punto, küçük harflerle, ortalanmış.
 15. İngilizce özet: Maksimum 300 kelime, 9 punto.
 16. İngilizce anahtar kelimeler: 3-5 kelime, 9 punto ve italik.
 17. Metin: Times new roman, 11 punto, tek aralıklı, bütün başlıkların ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve numaralı olmalı. Paragraf öncesi ve sonrası boşluk 12 nk olmalı. Giriş, Sonuç ve Değerlendirme, Kaynakça kısımları numaralandırılmamalı.
  Örneğin:
  Giriş
  1. Xxxxxx Xxxxxxx
  1.1. Xxxxxxx Xxxxx
  1.1.1. Xxxxx Xxxxxxxxx
 18. Tablo ve şekil başlıkları ortalı, bold ve 9 punto olmalı, tablolar ve şekiller ortalı, 9 punto ve tek satır olmalı
 19. Dipnotlar: Dipnotlar şekiller ya da tablolar içermemelidir. Dipnotlar metne ardışık numaralandırılır. 9 puntodur.
 20. Yazılar APA’da [American Psychological Association (Corporate Author). (2009). Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Edition)] belirtilen yazım sitiline göre yazılmalıdır. Kaynaktan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken sayfa numarası mutlaka verilmelidir.

Örnek dosyayı buradan indirebilirsiniz…


Kongre Yeri

‘Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri’ serisinin ikincisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

 • Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi

Toplam 8000 m2 bir alan üzerinde inşa edilen Kongre ve Kültür Merkezi her türlü bilimsel ve kültürel faaliyetin yürütülebileceği modern bir donanıma sahiptir. İçerisinde biri 600 kişilik – Hasan Turan Salonu-, diğeri 250 kişilik -Fahri Kuran Salonu- kapasiteli iki büyük salon ile 80 – 120 kişilik dört seminer salonu, 250 ve 600 m2 büyüklüğünde iki sergi salonu ve 220 kişilik kokteyl salonu bulunan merkez modern donanımı, teçhizatı, anında çeviriye uygunluğu, akustik ve ışık düzenlemesi ile her türlü ulusal ve uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak özelliktedir.

 

 • Adres: Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
  Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi
  Üniversite Kanuni Kampusu
  TRABZON