Misyon ve Vizyon

Bölümümüz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulmuştur. Günden güne gelişen altyapısı, akademik ve idari kadrosu ile her yıl bölümümüzde öğrenim görmeye hak kazanan 120 I. Öğretim ve 80 II. Öğretim öğrencisine hizmet vermektedir.

Amacımız, Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilerimize en temel ve en güncel bilgilerin kazandırılmasının yanı sıra, uluslararası sistemin tarihini, işleyişini ve hukuksal çerçevesini eleştirel ve analitik açılardan irdeleyebilecek yetenekleri kazandırmaktır.

Öğrencilerimize, temel alan derslerine ek olarak İngilizce dil eğitimi verilerek uluslararası arenada insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine sahip bireyler yetiştirmek bölümümüzün asli görevlerinden biridir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan öğrenciler çok geniş bir istihdam yelpazesinde kendilerine uygun olan işi seçebilmektedirler. Bölümümüzün mezunları, uluslararası kuruluşlarda, diplomasinin çeşitli kademelerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde çalışabilecekleri gibi akademi içerisinde de yer alarak başarılı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunabilmektedirler.