SÜREKLİ AÇIK ÇAĞRILAR

Ulusal Çağrılar

1002 - Hızlı Destek Programı

1005 - Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programı

3501 - Kariyer Geliştirme Programı

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

 

Uluslararası Çağrılar

2501 - Araştırma Projeleri - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı 

2502 - Araştırma Projeleri - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

2507 - Araştırma Projeleri - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

2513 - Araştırma Projeleri - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program

2525 - Araştırma Projeleri - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

2507 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

2525 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

2502 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

2513 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program

2526 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

2501 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

COST