Projelerimiz

PROJELERİMİZ
KTÜ 2019 ULUSAL FON KAYNAKLI PROJELER  

     Üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek sağlayan ULUSAL FON KAYNAKLARI kapsamında; 2019 yılı içerisinde destek almaya hak kazanan akademisyenlerimizin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

KTÜ 2018 TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ  

     Üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek sağlayan TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) kapsamında; 2018 yılı içerisinde destek almaya hak kazanan akademisyenlerimizin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

 

AB Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği  

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ülkemiz Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu; Karadeniz havzasında iş ve girişimciliği teşvik etmek, çevresel korumanın ve deniz çöpünün azaltılmasının koordinasyonunu teşvik etmek amacıyla çağrıya çıkan “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi” kapsamında; üniversitemiz adına KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Coşkun ERÜZ (Koordinatör), Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ, Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ ve Prof. Dr. Ercan KÖSE’nin yer aldığı, BSB-785 Nolu "Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem (litOUTer)" projesi;  931.518 Euro bütçe ile KTÜ yürütücülüğünde desteklenmiştir.

AB Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği  

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ülkemiz Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu; Karadeniz havzasında iş ve girişimciliği teşvik etmek, çevresel korumanın ve deniz çöpünün azaltılmasının koordinasyonunu teşvik etmek amacıyla çağrıya çıkan “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi” kapsamında; KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Coşkun ERÜZ, Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ (Koordinatör), Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ ve Prof. Dr. Ercan KÖSE’nin yer aldığı, BSB-1121 Nolu "Invasive Alien Species Observatory and Network Development For the Assessment of Climate Change Impacts in Black Sea Deltaic Protected Areas (IASON)"  projesi, KTÜ ortaklığında sunulmuş ve 908.684 Euro bütçe ile desteklenmiştir.

TÜBİTAK TEYDEB 1505  

 Üniversitemiz İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Uğur ŞEVİK’in yürütücü, Dr. Öğr. Üyesi Tolga BERBER’in araştırmacı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Hakan ERDÖL’ün bursiyer olarak katkı verdikleri ve MEKAP Firması ile işbirliği içinde “Giyilebilir Teknolojiler Yardımıyla Çalışanların Performanslarının Belirlenmesi ve İş Güvenliğinin Sağlanması” isimli TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı’na sunulan proje, 400.000 TL destek almaya hak kazandı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 TÜBİTAK TEYDEB 1511  

 Üniveristemizin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, Prof. Dr. Ümit ALVER, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN’ dan oluşan akademik ekip ile birlikte Samsun’da faaliyet gösteren FKK Firması arasında başlayan ikili işbirlikleri sonucunda TÜBİTAK destekli 1511 (Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı) “Binek ve Hafif Ticari Araçlar İçin Vulkollan (NDI) Malzemesinden Amortisör Üst Bağlantı Takozu Tasarım ve Üretimi” konulu proje  TÜBİTAK tarafından “1.501.381,00 TL” desteklenmeye uygun görüldü. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

      AB       ERA-NET  

     Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Savaş YAYLI'nın yürütücü olarak içerisinde yer aldığı Avrupa Birliği Projesi "ERANET for Research Programs on Rare Diseases E-Rare-3" çağrısı kapsamında desteklenmiştir.

Ülkemiz adına TÜBİTAK'ın da destek verdiği  projenin desteklenmesinden dolayı akedemisyenimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

China University of Geosciences  

 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için China University of Geosciences' a (Pekin, ÇİN) sunulan "The Evolution of The Eastern Black Sea Mountain Belt Lithosphere" başlıklı araştırma projesi 490.000 Çin Yuan' ı (yaklaşık olarak 340.000 TL) ile desteklenmiştir.

Projenin desteklenmesinden dolayı akedemisyenimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

 TÜBİTAK TEYDEB 1505  

 

     KTÜ TTO desteği ile 2016 yılında üniversite-sanayi işbirliği kapsamında firma ziyareti-araştırmacı eşleştirmesi süreci ile başlayan görüşmelerle Çağlar Ambalaj ile işbirliğinde Prof. Dr. Hüseyin KIRCI’ nın yürütücülüğünde TÜBİTAK 1505 projesi desteklenmeye uygun görülmüştür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 TÜBİTAK TEYDEB 1505  

     KTÜ TTO desteği ile 2016 yılında üniversite-sanayi işbirliği kapsamında firma ziyareti-araştırmacı eşleştirmesi süreci ile başlayan görüşmelerle Turkcell Ar-Ge ile işbirliğinde Yrd. Doç. Dr. Tolga BERBER’in yürütücülüğünde TÜBİTAK 1505 projesi desteklenmeye uygun görülmüştür.

Detaylı bilgi için tılayınız.