KTÜ TTM Tarafından Lisans Öğrencilerine Yönelik TÜBİTAK 2209 A/B Projeleri Bilgilendirme Semineri Düzenleniyor!