Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÜBİTAK 1513 Programı Hedef Odaklı Büyüme Aşaması Kapsamında Yıllık 1.250.000 TL Destek Almaya Hak Kazandı

Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında, 2 yıllık yaklaşık 2,5 Milyon TL bütçeli Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşamasını başarıyla tamamlayarak TÜBİTAK TEYDEB Yürütme Kurulu’na 2022 yılı Nisan ayı içinde savunma sunumunu başarıyla gerçekleştirmiş, 2022 yılı itibariyle ilgili programın Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için geliştirilecek stratejilerin ve düzenlenecek faaliyetlerin de paylaşıldığı toplantı, Yürütme Kurulu'nun soru ve öneriyle sonlanmıştır.

Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin TÜBİTAK TEYDEB tarafından önümüzdeki 5 yıl süreyle Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için desteklenmeye devam edilmesi kararı verilmiş olup ilgili proje sözleşmesi yıllık yaklaşık 1.250.000 TL olmak üzere taraflarca imzalanmış bulunmaktadır.