TÜBİTAK Projelerinde Öğrencilerimizin Büyük Başarısı

TÜBİTAK 2209/A Programı 2021/2. dönem kapsamında, 87 KTÜ Lisans öğrencisi başvuru yapmış ve bu başvurulardan 68 öğrencimizin projesi destek almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz, desteklenen proje sayısına göre 183 üniversite içerisinde 14. sırada yer almıştır. Bu program kapsamında Üniversitemizin destek oranı %78,2 olmuştur.

TÜBİTAK 2209/B Programı kapsamında, 2021/3. dönemde 25 KTÜ Lisans öğrencisi başvuruda bulunmuş, bu başvurulardan 16’sı destek almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz, desteklenen proje sayılarına göre 98 üniversite içerisinde 5. sırada yer almıştır. Bu programda Üniversitemizin destek oranı %64 olmuştur.

TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ederek lisans öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin en çok 12 aylık süre ile projelerin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için maksimum 4.000 TL hibe desteği sağlamaktadır. Bu bağlamda ön lisans/lisans öğrencileri danışmanlarının rehberliğinde projeleri hazırlamakta ve başvurularını gerçekleştirmektedir.

TÜBİTAK 2209/B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ederek sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin en çok 12 aylık süre ile projelerin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için maksimum 5.000 TL hibe desteği sağlamaktadır. Bu bağlamda, ön lisans/lisans öğrencileri akademik ve sanayi danışmanlarının rehberliğinde projeleri hazırlamakta ve başvurularını gerçekleştirmektedir.

Destek almaya hak kazanan öğrencilerimizi, akademik ve sanayi danışmanlarını tebrik eder, başarıların devamını dileriz.

Destek almaya hak kazanan öğrencilerimizin listesine ulaşmak için:

TÜBİTAK 2209/A listesi için tıklayınız

TÜBİTAK 2209/B listesi için tıklayınız

Detaylı bilgi için tıklayınız.