Günümüz Dijital Dünyasında ve Özellikle Pandemi Gibi Kriz Dönemleri Özelinde İhtiyaç Duyulan Girişimcilik Becerileri Üzerine Araştırma Raporu Yayınlandı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı, Aralık 2020 tarihinde başlayıp iki yıl sürecek olan ve 4 ülkeden 6 ortağın yer aldığı “Stratejik Yönetim, Çeviklik ve Gençlik İçin Doğru Teknolojiler (SMART Youth)” Projesi; gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, onların gerçek ve dijital dünya pazarına hazırlanması ve girişimciler için olası kriz durumlarına uyum sağlayabilen çevik bir işletme kurulması odaklı "Eğitim Müfredatı"nın oluşturulması amacıyla Erasmus+ Programı kapsamında (ref 2020-2-TR01-KA205-095914) Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Projenin hedef kitlesi; ‘Girişimciliğe ilgi duyan 18-29 yasları arasındaki gençler ve öğrenciler’, ‘Yüksek Öğretim Kurumları’ ve ‘Gençlik Eğitimi ile İş Geliştirme alanında faaliyet gösteren kuruluşlar’dır.

Proje ortakları olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan VUZF Üniversitesi, Romanya Galati Dunarea de Jos Üniversitesi ve İrlanda Letterkerny Teknoloji Enstitüsü’nün katkılarıyla projenin faaliyetleri kapsamında “İhtiyaç Duyulan Girişimcilik Becerileri Üzerine Araştırma Raporu” hazırlanmıştır.  Çalışma kapsamında; projenin ortakları olan Türkiye, İrlanda, Bulgaristan ve Romanya'da krizlerle karşılaşan hedef gruba, kriz yönetimi ve risk önleme, dijital beceriler ve diğer ilgili bilgilerle ilgili beceriler üzerine çevrimiçi anketler uygulanmıştır. (Şirketler, girişimciler, iş dernekleri ve işletmeleri destekleyen diğer kuruluşlar dahil olmak üzere 4 ülkeden 110 kuruluş).

SMART Youth projesi kapsamında oluşturulan anketin hazırlanmasındaki amaç, kriz durumlarında girişimcilik beceri ve yeteneklerinin etkisini, kuruluşlar tarafından kullanılan dijital araçların önemini, kuruluşları etkileyen demografik özellikleri ve kriz durumlarında organizasyonları etkileyen diğer benzersiz faktörlerin araştırılmasıdır. Anket çevrimiçi olarak hazırlanmış, ilgili uzmanlar tarafından ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlere uygulanmış ve cevapların anlık online olarak alınması sağlanmıştır. Anket ve sorular İngilizce olarak hazırlanmış, soruların ortak ülkelerde anlaşılırlığını daha kolay sağlamak için proje ortakları tarafından ayrıca kendi dillerine de çevrilmiştir. Organizasyonların kriz durumlarında başarısını etkileyebilecek faktörlerin şirket durumları üzerindeki etkileri analiz edilmiş, yapılan analiz sonucunda, örneklem grubunun verdiği cevaplar doğrultusunda bu faktörlerin şirket durumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Günümüz Dijital Dünyasında ve Özellikle Pandemi Gibi Kriz Dönemleri Özelinde İhtiyaç Duyulan Girişimcilik Becerileri Üzerine Araştırma Raporu’na Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve etkinliklerden haberdar olmak, katılım göstermek ve proje çıktılarından yararlanabilmek için web sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.