Akademisyenimize TÜBİTAK Proje Desteği

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Faruk AYDİN’nin , “Anatolid-Toridler?In Doğusunda (Kızılağaç-Muş, Bitlis Masifi-D Türkiye) Erken Paleozoyik Magmatizmasının Petrojenezi Ve Jeodinamik Tarihçesinin Araştırılması” başlıklı projesi, TÜBİTAK 1002 Programı kapsamında desteklendi.

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Proje Ekibi:

Prof.Dr. Orhan KARSLI – KTÜ

Doç.Dr. Fırat ŞENGÜN – ÇOMÜ