TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı İle Tam Zamanlı İş Fırsatı! Başvurular 4 Eylüle Kadar Uzatıldı!

Başvurular 4 Eylüle Kadar Uzatıldı!

Doktoranızı yaparken Türk Savunma Sanayi sektöründe önemli bir yere sahip TİSAŞ Trabzon Silah San. A.Ş.’de deneyim kazanmak, Ar-Ge Merkezi tecrübesi ve doktora sonrası istihdam fırsatı yakalamak için geç kalmadan başvurun!

TÜBİTAK tarafından sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla başlatılan 2244 Kodlu Sanayi Doktora Programı çerçevesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ) ortaklığında Sanayi Doktora programı için bursiyer başvuruları alınmaya başlandı.

Programa dahil olacak adayların doktora programı kapsamında çalışma zamanlarının en az yarısını ilgili firma bünyesinde geçirerek, sanayide uygulamalı olarak deneyim kazanmaları planlanmaktadır.

Başvuru Şartları:

Aşağıda belirtilen alanlarda doktora başvuruları alınacaktır. İlgili alanlarda tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencileri de başvuruda bulunabilecektir.

Önemli: Programa başvuruda bulunabilmek için doktoranın Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yapılıyor olması gerekmektedir. Farklı üniversitelerden başvuru ve yatay geçiş işlemleri için Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

 

Ana Bilim Dalı

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyet Alanı

Sayı

Makine Mühendisliği

Hafif silahlara yönelik eklemeli imalat teknolojilerinin kullanımı 

1

Balistik

1

Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimi

1

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Hafif Silahlara Yönelik Kaplama Teknolojileri ve Yüzey İşlemlerinin Geliştirilmesi

1

2244 Sanayi Doktora programı çerçevesinde adaylara aşağıdaki imkanlar sağlanacaktır.

  • 4.500 TL doktora bursu
  • Doktoralarını tamamlamalarının akabinde ilgili firmada en az 3 yıl istihdam fırsatı,
  • TÜBİTAK tarafından belirlenen başarı kriterlerini yerine getirmeleri şartıyla akademik çalışmalarını 6 ay yurt dışında devam ettirme fırsatı,

 

Başvuru için e-posta yoluyla iletilmesi gerekli belgeler:

1.Özgeçmiş (Lisans ve yüksek lisans mezuniyet notu belirtilmelidir)

-Lisans ve yüksek lisans mezuniyet notları 4’lük sisteme göre en az 2,40 veya 100’lük sisteme göre en az 62,66 olmalıdır.

-Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuru için lisans mezuniyet notu 4’lük sisteme göre en az 3,2/4 veya 100’lük sisteme göre en az 81,33 olmalıdır.

 

2.ALES Puan Belgesi (ALES belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır)

-Tezli yüksek lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuracak adaylar için en az 70 puan

-Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuracak adaylar için en az 80 puan

 

3.İngilizce Dil Yeterlilik Belgesi

- YDS’den en az 60 puan almış olmak. YDS belgesi geçerlilik süresi 5yıldır.Kurulca kabul edilen eşdeğer belgeler için ise 2 yıldır. Üniversitelerin yapmış oldukları İngilizce Muafiyet belgeleri 3 yıl geçerlidir. Muafiyet belgesi olmayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun yapacağı muafiyet sınavına girebilir

Son Başvuru Tarihi : 04.08.2020

E-posta: ktutto@ktu.edu.tr

İrtibat Tel: 0462 377 16 98 – 16 94 – 16 92 – 16 91