Strateji ve Kalite

Misyon ve Vizyonumuz             Kalite Yönetimimiz
Kurumsal Değerlerimiz     Organizasyon Yapımız
Startejik Plan Performans Göstergelerimiz     Kalite Komisyonumuz
Dokümanlar     KTÜ Kalite Komisyonu Yönergesi
  Süreçler     KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi
  Prosedürler   Mevzuat
  İş Akışları     Kalite Süreçleri ile ilgili Mevzuatlar
  Kontrol Formları     Diğer Kanunlar
  Risk Değerlendirme     Diğer Yönetmelikler
          İç Paydaşlar
          Dış Paydaşlar