Genel Bilgiler

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46 ve 47. maddeleri uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan vererek hizmetler sunmak ve bu amaçla bütçe imkanları ölçüsünde okuma salonları, öğrenci yemekhaneleri açmak, toplantı, tiyatro ve sinema salonları, spor salonu ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Dairenin sağlık hizmetlerinden, üniversitede çalışanlar yararlanır. Daire, üniversitede çalışanların, “Daire Hekimliği” görevini de yapar.