Sıfır Atık Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Bünyamin ER

Prof. Dr. Dilek BEYAZLI

Doç. Dr. Müberra PULATKAN

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ÖZTÜRK

Yasin ÖZTEL

İsmail KÜÇÜK

Hacer SAKA