Yılı Bütçe Uygulaması

KTÜ Bütçe Form ve Belgeleri

    Yılı Bütçe Kanunu ve Diğer Mevzuat  
KTÜ 2021 Yılı Ekonomik Düzeyde ve Program Düzeyinde Ödenekler        2021 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No 2)
KTÜ Harcama Birimleri Kodları Listesi   2021 Yılı AHP-AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

Program Bütçeye İlişkin Harcamalarda Kullanılacak Ekonomik Kodlar  (Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar)

  2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri
         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğitim

Program Bütçe ve Ayrıntılı Finans Programı Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğitimi 2021

 

KTÜ Yatırım Programı Form ve Belgeleri     Yılı Yatırım Programı ve Diğer Mevzuat
KTÜ 2021 Eylül Sonu  Yatırım Programı Gerçekleşmeleri      2021 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge
KTÜ 2021 Yılı Yatırım Programı    2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar 
      2021 Yılı Yatırım Programı