SGDB Kalite Yönetimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İlgili Mevzuat
SGDB Birim Kalite Komisyonu                                                       Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
SGDB Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi