KTÜ Stratejik Plan

  Stratejik Planlar     Mevzuat  
  KTÜ Stratejik Planı (2019-2023)  

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile

Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  KTÜ Stratejik Planı (2014-2018)   Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ
  KTÜ Stratejik Planı (2009-2013)   Stratejik Planlama Rehberi

  KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı 2021 Yılı İzlemesi Yapıldı.
Stratejik Plan Bilgi Sistemi  
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Değerlendirme Raporu     
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirilmesi Yapıldı.    
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Plan 2019 Değerlendirme Raporu     
  2019-2023 Stratejik Planımızın 2019 Yılının İlk Altı Ay Değerlendirmesi Yapıldı