KTÜ Stratejik Plan

  Stratejik Planlar     Mevzuat  
  KTÜ Stratejik Planı (2019-2023)  

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile

Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  KTÜ Stratejik Planı (2014-2018)   Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ
  KTÜ Stratejik Planı (2009-2013)   Stratejik Planlama Rehberi

  KTÜ Stratejik Plan Değerlendirme Raporu  (2020) Stratejik Plan Bilgi Sistemi
  Stratejik Planımızın 2020 Yılı Değerlendirildi    
  KTÜ Stratejik Plan Değerlendirme Raporu  (2019)    
  Stratejik Planımızın 2019 Yılının İlk Altı Ay Değerlendirmesi Yapıldı