KTÜ İdare Faaliyet Raporları

  FAALİYET RAPORLARI

 KTÜ 2019 İdare Faaliyet Raporu  
  KTÜ 2018 İdare Faaliyet Raporu  
  KTÜ 2017 İdare Faaliyet Raporu  
  KTÜ 2016 İdare Faaliyet Raporu                                                                                  
  KTÜ 2015 İdare Faaliyet Raporu                                                                        
  KTÜ 2014 İdare Faaliyet Raporu       

  KTÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu    

 
  KTÜ 2012 İdare Faaliyet Raporu  
  KTÜ 2011 İdare Faaliyet Raporu  
  KTÜ 2010 İdare Faaliyet Raporu  
  KTÜ 2009 İdare Faaliyet Raporu                 
  KTÜ 2008 İdare Faaliyet Raporu  
  KTÜ 2007 İdare Faaliyet Raporu                                                                                                                                       

 

  MEVZUAT

  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik                                 
  5018 Sayılı Kanun - Faaliyet Raporları İle İlgili Madde