KTÜ İdare Faaliyet Raporları

FAALİYET RAPORLARI   MEVZUAT  
KTÜ 2020 İdare Faaliyet Raporu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 KTÜ 2019 İdare Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar
  KTÜ 2018 İdare Faaliyet Raporu    
  KTÜ 2017 İdare Faaliyet Raporu    
  KTÜ 2016 İdare Faaliyet Raporu    
  KTÜ 2015 İdare Faaliyet Raporu      
  KTÜ 2014 İdare Faaliyet Raporu         

  KTÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu

   
  KTÜ 2012 İdare Faaliyet Raporu    
  KTÜ 2011 İdare Faaliyet Raporu    
  KTÜ 2010 İdare Faaliyet Raporu    
  KTÜ 2009 İdare Faaliyet Raporu    
  KTÜ 2008 İdare Faaliyet Raporu    
KTÜ 2007 İdare Faaliyet Raporu