İç Kontrol

 
KTÜ İç Kontrol Dokümanları         İç Kontrol Mevzuat ve Rehberleri  

KTÜ Risk Strateji Belgesi ve Risk Değerlendirme İş Akışı

    Kamu İç Kontrol Rehberi      
KTÜ 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu          Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi  

İç Kontrol Genelgesi (2017/1) ve Açıklamalar-Örnekler

  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

KTÜ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem  Planı- Revize           

      İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

KTÜ Revize Eylem Planı-Genelge                                

           

KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi