Etik Değerler

  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Etik Davranış İlkeleri

 

İdareci ve Çalışanlar

Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları

 • Dürüst, samimi ve güvenilir.
 • İnsana ve insan haklarına saygılı
 • Sabırlı, anlayışlı, nazik
 • Duyarlı ve hoşgörülü
 • Adil ve eşit davranan
 • Uyumlu ve paylaşımcı
 • Gelişime ve yeniliğe açık
 • Yasalara ve kurallara uyan.
 • Mesleki sorumluluk taşıyan
 • Yasadışı işlerden uzak duran
 • Her türlü ayrımcılıktan kaçınan
 • Yetki ve sorumluluklarını bilincinde, yerinde ve doğru kullanan
 • İşini sahiplenen, doğru ve severek yapan
 • Şikayet ve önerileri dinleyen.
 • Çalışanlara nezaket ve saygı kurulları içerisinde davranılır.
 • Çalışanlara eşit davranılır.
 • Liyakat ilkesi gözetilir.
 • Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir.
 • Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir.
 • İş yerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir.
 • İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir.
 • Şikayet ve öneriler dikkate alınır.
 • Ödüllendirme sistemine önem verilir.
 • Çalışanların acı tatlı özel günleri önemsenir.

 

Başkanlığımız İş ve İşlemlerinde Genel Etik Kuralları

 • Tüm kurumsal eylem ve işlemlerde kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulur.
 • Adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket edilir.
 • Çalışanlar başkanlığımız ve üniversitemiz amaç ve misyonuna uygun davranırlar.
 • Görevlerini yerini getirirken gelişime ve yeniliğe açık, katılımcı, saydam ve tarafsız davranırlar.
 • Hesap verilebilirliği esas alırlar.
 • Çalışanlar, diğer çalışanlara ve hizmetinden yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır, gerekli ilgiyi gösterirler. Konu bilgi ve yetkileri dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.
 • Kendilerine verilen görevleri en etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirirler.
 • Paydaş memnuniyetini artırmaya özen gösterirler.
 • Çalışanlar yetki ve sorumluluklarının bilincinde olup, yerinde ve doğru kullanırlar.
 • Görevin ifası sırasında öğrenilen resmi veya gizli bilgileri yetkili makamlar dışında kimseye açıklayamaz ve kullanamazlar.
 • Kamu görevlisinin hediye almaması, hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.
 • Üniversitemiz malları ve kaynakları kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.
 • Çalışanlar kamu malları ve kaynaklarını kullanırken israf ve savurganlıktan kaçınır, etkin verimli ve tutumlu davranırlar.
 • Bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgeler verilir.
 • Çalışanlar yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar.