Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlık

KTÜ Bütçe Hazırlık Formları ve Diğer Belgeler Özel Bütçe Döner Sermaye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Rehberleri
KTÜ 2022-2024 Özel Bütçe  ve Döner Sermaye Bütçe Hazırlık Formları 2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi 
      2022-2024 Dönemi Yatırım Genelgesi ve Hazırlama Rehberi
      2022-2024 Orta Vadeli Program 
         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğitim

2022-2024 Yılı Bütçe Hazırlık Eğitimi (on-line)  
2022-2024 Bütçe Hazırlık Eğitimi (On-line)