Tarihçe

Merkezimizin İdari yapısının kurulması ve faaliyete başlama tarihi Ocak-2010’dur. Yönetmeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu'nun 23.06.2014 tarih ve 258 sayılı toplantısında alınan 13 numaralı karar üzerine değişmiştir. 

KTÜ-SEM 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı kanun'la değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün uygun gördüğü alanlarda yapacağı sürekli eğitim hizmetlerine ilişkin esasları kapsamaktadır.