KTÜSEM , Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezi Konseyi (TÜSEM) Üyesidir

TÜSEM Konseyinin temel amacı, Sürekli Eğitim Merkezlerinin mali ve bürokratik sorunlarının yetkili merciler karşısında tek elden güçlü şekilde temsil edilerek çözümlenmesini sağlamak, ortak proje önerilerinde bulunmak, ortak eğitimlerin düzenlenmesinde koordinasyon görevini üstlenmek ve merkezlerde düzenlenen tüm eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme, belgelendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Sürekli Eğitim Merkezlerinin daha aktif, daha yaygın ve daha kaliteli eğitim veren kurumlar haline getirilmesini sağlamak ve ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezi Konseyi (TÜSEM) Üyesidir.