Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜSEM) olarak, tüm faaliyetlerimizi etkin, verimli ve güvenli yürütmeyi amaç edinerek Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kalite politikasını esas kabul etmekteyiz. Tüm politika ve prosedürlerimizi mevzuata uygun düzenlemiş ve sunmuş olduğumuz hizmeti bu doğrultuda vermekteyiz. Paydaşların memnuniyetini, kaynakların etkin kullanımını ve faaliyetleri sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Politikası

Türkiye'de kurulan dördüncü üniversite olarak köklü bir geçmişi ve bilgi birikimi ile evrensel değerlere sahip çıkan, insan haklarına saygı gösteren ve hukukun üstünlüğünü gözeten Üniversitemiz; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal hizmet alanlarında etkin, verimli ve rekabetçi olmayı, tüm paydaş memnuniyetini, süreç odaklı hizmeti, kaynakların etkin kullanımını ve faaliyetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir.