Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programı Ekim Ayı Kesin Kayıtları Başladı.

Merkezimizin  "Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı" uygulaması Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 09/03/2020 tarih ve 65445614-799-E.516 sayılı yazısı ile onaylanarak uygun görülmüştür. 

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ

Eğitimin Amacı    Bağımsız denetim standartlarında raporlama çerçevelerine göre  Mali Tablo Setlerinin karşılaştırmalı incelenmesi ve mali tablo hazırlama ile ilgili teknik kabiliyetin geliştirilmesi.
Eğitmenler   Prof.Dr. Engin DİNÇ, Prof. Dr. Fikret ÇANKAYA, Prof. Dr. Bilal GEREKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Eğitim Tarihleri   Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir
Eğitim Saatleri    Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Katılımcı Kriteri   YMM ve SMMM olmak.
Katılımcı Sayısı  

Eğitim programı  her grup için en fazla 15 katılımcı ile sınırlıdır.Program kabulünde işlem başvuru sırasına göre yapılacaktır. 

Program Katılım Ücreti  

Katılım Ücreti 300 TL (KDV Dahildir.) Alınan eğitimlerin ücretlerinin yatırılması; Eylül Programı için: 21 Eylül 2021, Ekim Programı için: 26 Ekim 2021, Kasım Programı için: 23 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar yatırılmak zorunludur.

Kesin Kayıt Tarihleri
ve Gerekli Evraklar
 


22 EYLÜL 2021  tarihi itibari ile gerekli belgelerin Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler :

Başvuru Formu (imzalanması zorunludur)
► Nüfus cüzdanı fotokopisi
► YMM veya SMMM olduğuna dair sicil numarası 
► Banka dekontu

T.C. Ziraat Bankası KTÜ Şubesi 11825144-5010 numaralı hesaba (IBAN: TR830001001225118251445010) (Hesap Adı:KTÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü), açıklama kısmına "SEM-Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi" yazdırılarak yatırılacaktır. Aksi takdirde kayıt işlemi yapılmayacaktır.

*Kayıt için gerekli evraklarınızı e-mail yoluyla "sem@ktu.edu.tr" e-mail adresine gönderebilirsiniz.

Hizmet Sözleşmesi   

Hizmet sözleşmesi müracat edilmiş olmakla birlikte kabul edilerek imzalanmış sayılacaktır.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim konusu

 

Eğitim süresi

Eğitim Tarihi

 

Eğitim Saati

 

Eğitim Yöntemi

 

Eğitim Ücreti

 

Eğtim Sorumlusu

 

Yedek Eğitimci

1.Grup

2.Grup

 

Eylül 2021 Eğitim Programı

Gelir Vergisi Standardı

7 Saat

22 Eylül

29 Eylül

14:00-

21:00

Yüzyüze

300

TL

Prof.Dr.E.Dinç

Prof.Dr.F.Çankaya

BOBİ FRS’ye göre Örnek Olay Çözümü

7 Saat

23 Eylül

30 Eylül

14:00-

21:00

Yüzyüze

300

TL

Prof.Dr.E.Dinç

Prof.Dr.F.Çankaya

TMS/TFRS’ye göre Örnek

Olay Çözümü

7 Saat

24 Eylül

01 Ekim

14:00-

21:00

Yüzyüze

300

TL

Prof.Dr.E.Dinç

Prof.Dr.F.Çankaya

 

Ekim – Kasım 2021 Eğitim Programı

Stoklar ve Hasılat Standartları

7 Saat

27 Ekim

03 Kasım

14:00-

21:00

Yüzyüze

300

TL

Prof.Dr.E.Dinç

Prof.Dr.F.Çankaya

Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi

7 Saat

28 Ekim

04 Kasım

14:00-

21:00

Yüzyüze

300

TL

Prof.Dr.E.Dinç

Prof.Dr.F.Çankaya

Bağımsız Denetçiler İçin Etik

Kurallar

7 Saat

29 Ekim

05 Kasım

14:00-

21:00

Yüzyüze

300

TL

Prof.Dr.E.Dinç

Prof.Dr.F.Çankaya

 

Kasım - Aralık 2021 Eğitim Programı

Bağımsız Denetimde Kalite

7 Saat

24 Kasım

01 Aralık

14:00-

21:00

Yüzyüze

300

TL

Prof.Dr.E.Dinç

Prof.Dr.B.Gerekan

Bağımsız Denetimde Risk Değerleme

7 Saat

25 Kasım

02 Aralık

14:00-

21:00

Yüzyüze

300

TL

Prof.Dr.E.Dinç

Prof.DrB.Gerekan

Bağımsız Denetimde Raporlama

7 Saat

26 Kasım

03 Aralık

14:00-

21:00

Yüzyüze

300

TL

Prof.Dr.E.Dinç

Prof.Dr.B.Gerekan

Eğitimlerin Yapılacağı adres: KTÜ-SEM Eğitim Salonu (Alternatif: Trabzon SMMM Odası, Seminer salonu)

Eğitim Ücreti: eğitim başına (7 saatlik) KDV dahil 300 TL’dir

 

Önemli Notlar
⇒ Eğitim programına %100 katılım zorunludur.  
⇒ Başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır.
⇒ Katılımcıların programa başladıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
⇒ SEM Yönetimi gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir; değişiklikler katılımcıya önceden bildirilecektir.

ÖN KAYIT = https://docs.google.com/forms/d/1svv3bwJRmv8731uV32eAt1_U2gZjQ9dY4KmOA_nmi0Q/edit