Yalın Üretim ve Yönetim Uzmanlığı Eğitimi Ön Kayıtları Başladı

 
YALIN ÜRETİM VE YÖNETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI
 

Yalın üretim ve yönetim, günümüz rekabet ortamında, müşteri isteklerine daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle ulaşabilmek adına üretim ve hizmet sistemlerinde dikkate alınan bir felsefedir.Üretim ya da hizmet süreçlerinde müşterilerin isteklerine doğrudan katkı sağlamayan operasyonlar israf olarak nitelendirilmektedir ve bu israfların mümkün olduğunca elimine edilmesi gerekmektedir. (Örneğin; Üretim süreçleri içerisinde bulunan stoklar). Temel olarak israfları yok etmeye odaklanan yalın üretim felsefesinin uygulanmasında birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin doğru bir şekilde uygulanması şirketlerin maliyetlerini azaltmakla beraber kapasitelerini de yüksek oranda arttırmaktadır. 

 

Eğitimin Amacı    Dünya çapında bir üretici olmak için, geleneksel üretim sistemlerinin yalın üretim sistemlerine dönüştürülmesi gerekmektedir. “Yalın Üretim ve Yönetimi” eğitimi kapsamında çekme esaslı ve stoksuz çalışan bir sistemin kurulumundan işletilmesine kadar gerekli olan tüm yöntemlere değinilecektir. Bu yöntemlerin kullanılmasının ana amacı sürekli akışın israfsız bir şekilde sağlanabilmesidir ki bu sayede üretim ve hizmet sektöründe maliyetler büyük oranlarda azaltılabilmekte ve müşterinin isteklerine kısa sürede cevap verilebilmektedir.
Eğitimin Hedef Kitlesi   Bu eğitim, Yalın Üretim ve Yönetim felsefesini uygulamak isteyen üretim ve hizmet işletmelerine yöneliktir. 
Programın Kazandırdığı
Yetkinlikler
 


Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar;  

⇒ Sistemlere yönelik bütünsel olarak bakabilecek,
İsrafları görmeyi öğrenecek,
İsraf yok etme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacak,
Yalın araçları etkin bir şekilde uygulayabilecek,
Sürekli iyileştirme kültürü edinecek,
Verim arttırıcı çalışmalara etkin katılım gösterebileceklerdir.  

Eğitmen    Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk YILMAZ (Mühendislik Fakültesi-Endüstri Mühendisliği Bölümü)
Eğitim Saati   12 Saat (Hafta sonu düzenlenecektir)
Eğitim Yeri   KTÜ SEM Eğitim Salonu
Katılımcı Sayısı   Eğitim programı en az 15 kişi ile başlayacak olup en fazla 30 kişi ile sınırlıdır. Kayıt sıralaması ön kayıt sırasına göre yapılacaktır.
Program Katılım Ücreti   450 TL (KDV Dahildir)
Hizmet Sözleşmesi   Hizmet sözleşmesi müracat edilmiş olmakla birlikte kabul edilmiş sayılacaktır.
   


ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
*Ön kayıt üzerinde bulunan "Eğitimin Adı" bölümüne "Yalın Üretim ve Yönetim Uzmanlığı Eğitimi" yazılması gerekmektedir. Açıklama belirtmeyen kişilerin ön kayıtları tamamlanmamış olacaktır. Ön kayıt aşamasında ücret ödemesi yapılmayacaktır.

Eğitim programı kayıt işlemleri ön kaydı tarafımıza ulaşan en az 15 kişi olması durumunda başlayacaktır. Programın başlangıç tarihi ve saatleri, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler ön kayıt esnasında belirteceğiniz cep telefonunuza sms kanalıyla iletilecektir ve sayfamız üzerinde de ayrıca duyurulacaktır.


Önemli Notlar
Başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır.
Eğitim programına % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcıların programa başladıktan sonra devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
► Katılım şartlarını yerine getiren katılımcıya KTÜ-SEM onaylı Katılım Belgesi verilecektir.
SEM Yönetimi gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir; değişiklikler katılımcıya önceden bildirilecektir.

 

 YALIN ÜRETİM VE YÖNETİM UZMANLIĞI EĞİTİM  PROGRAMI

♦ Değer Tanımlaması
Değer Akış Haritalama ve Görsel Yönetim
Grup Teknolojisi ve Hücresel Üretim
Çekme Sistemi (Kanban)
Toptan Üretken Bakım
İsraf Kaynaklarının Tespiti ve İsrafın Yok Edilmesi
5S+2S – İşyeri Organizasyonu (Ayıklama+Düzenleme+Temizlik+Standartlaştırma+Sürdürme+Güvenlik+Takım Ruhu)
Standart İş ve Hazırlık Süresi Düşürme Çalışmaları (SMED)
Üretim Temin Süresi ve Stokların Maliyeti (WIP)
Sürekli Akışı Sağlamak

12 Saat