Tarihçe

 

Tarihçe

 

Mevcut teşkilat yapısında yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2010 yılında kurulmuştur. Akademik kadro oluşum aşamasında olan bölümümüzde 1 doktor öğretim üyesi 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde müfredat hazırlık çalışmaları, akademik ve klinik çalışmalar ile uluslararası eğitim öğretim hareketlilikleri gerçekleştirilmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yatan ve ayaktan hastalara el rehabilitasyonu ve ortopedik rehabilitasyon alanlarında sağlık hizmetleri verilmekte, klinik çalışmalar yapılmaktadır.