Tarihçe

Çağımızda Beslenme ve Diyetetik alanı, moleküler biyoloji, genetik ve temel  bilim alanlarındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler paralelinde hızla gelişmektedir. Dünyada ve ülkemizde yetersiz ve sağlıksız beslenmenin yarattığı sağlık sorunları ile mücadelenin önemi artmıştır. Çağın en önemli sağlık sorunlarından olan obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser ve bir çok hastalıkla mücadelede diyetisyenler önemli rol oynamaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak dünyadaki akademik ve teknolojik gelişmelerin ışığında, diğer sağlık ve temel akademik birimler ile disiplinler arası  işbirliği içerisinde sağlık ve bilim alanında en yüksek düzeyde eğitim ve hizmet vermek ana hedefimizdir.

Beslenme ve Diyetetik alanında eğitim ve öğretim programlarının birey ve toplum sağlığı açısından önemi büyüktür. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü; yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, toplumda görülen beslenme ile ilintili hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla teknolojik ve bilimsel donanıma ve uluslararası düzeyde kaliteye sahip bir sağlık profesyoneli olacak diyetisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Yetiştirdiğimiz diyetisyen kalitesini dünya standartlarında tutabilmek için kanıta dayalı beslenme ve diyetetik bilimini değerlendirme, bilgiyi uygulamaya dökebilme, ulusal ve uluslararası platformda bilimsel çalışma yapabilme, iletişim yöntemlerinin etkin bir şekilde kullanabilme gibi önemli özellikleri geliştirmeleri hedefleyen kaliteli bir eğitim kadrosu kurmaya ve eğitimde dünya standartlarıyla yarışacak düzeylere ulaşmaya ve sürekli yenilenmeye önem vermekteyiz. Çünkü, beslenme ve diyetetik  bilim dalının ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olması ve sağlığın geliştirilmesine katkı sağlaması için bilimsel gelişme ve gerçekler ışığında var olan programların sürekli yenilenmesi, akademik kadro ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi oldukça önemlidir

Bölümümüzün amacı; bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, mesleki açıdan yetkin, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, beslenme ve diyetetik ile ilgili kanıta dayalı bilimsel ilkelerin doğrultusunda insan sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesiyle ilgili alanlarda çalışacak profesyonel diyetisyenler yetiştirmektir. Mesleki hizmette, bilimsel verilerin önderliğinde ve etik kurallar çerçevesinde, nitelikli, üst düzey mesleki donanıma sahip, teorik ve uygulamalı biçimde eğitim ve öğretimini hayata geçirebilen, çevreye saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri, eğitimciler ve araştırmacılar yetiştirerek ürettikleri hizmetler ve teknoloji ile topluma katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Diyetisyenlik, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Mezunlar hastanelerde, sağlık ocaklarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri, toplum sağlığı, gıda sanayi, turizm sektörü, kamu ve eğitim kurumları, toplu yemek hizmeti veren kuruluşlarda, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici ve tedavi edici olarak hizmet verebilmekte, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici ve eğitici olarak da çalışabilmektedir. Hizmet alanlarının oldukça yaygın olması ve sürekli gelişmesi mesleğin, uygulamaların yanısıra bilim üretir bir kimlik kazanmasına yol açmıştır.