Hakkımızda

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik Bölümü henüz öğrenci alımına başlamamıştır.

Beslenme ve Diyetetik bilim dalı, sağlık bilimleri ile birlikte sosyal bilimler ve teknolojik bilimlerin bilim dalları ve disiplinin etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan bir bilim dalıdır. Tarih boyunca yapılan bilimsel araştırmalar, sağlığın sürdürülebilmesinde Beslenme’nin ve çeşitli hastalıkların tedavisinde de Diyetetik’in yerinin önemini açık bir şekilde ortaya koymuştur.Bu açıdan, beslenme ve diyetetik bilim dalı, insan sağlığının geliştirilmesi ve kaliteli bir yaşam sürdürülebilmesi için gerekli olan beslenme düzeninin oluşturulması, var olan beslenme durumunun saptanması, beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştırılarak belirlenen önerilerin uygulanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü çeşitli yetenek ve beceri geliştirerek yetiştirmeyi amaçlar.

Diyetisyen, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır.

Çalışma Alanları

Diyetisyenler, yataklı ve yataksız tedavi kurumları, aile sağlığı merkezleri, okullar, renal bakım üniteleri, kreşler, diyabet üniteleri, zayıflama merkezleri, oteller, metabolik üniteler, huzurevleri, enteral-parenteral beslenme destek grupları, işçi beslenmesi yemek fabrikaları, onkoloji üniteleri, sporcu beslenmesi, kamu kuruluşları, transplantasyon üniteleri, yaşlılıkta beslenmehava ulaşım hizmetleri, rehabilitasyon üniteleri, okul beslenme eğitimi programları, deniz ulaşım hizmetleri, kardiyoloji üniteleri, besin pazarlama hizmetleri, demiryolu ulaşım hizmetleri, besin kontrol laboratuvarları, restoranlar, uluslararası kuruluşlarda görev alabilmektedirler.