Tezler

1) Türkmen, A. “Miyokard Enfarktüsü Geçiren Hastaların Aleksitimik Özelliklerinin Belirlenmesi”, KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Haziran 2018 (Danışman: Doç. Dr. Sevilay Hintistan).

2) Yavuz, ME.” Bilgisayar Temelli İletişim Aracının Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastaların Sözel Olmayan İletişimlerini Sağlamadaki Etkinliği” Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik AD, Aralık 2018 (Danışman: Prof. Dr. Ayla Gürsoy).