Projeler

 

KTÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2018 YILI TAMAMLANAN PROJELER

Sayı

ADI SOYADI

PROJE TÜRÜ

PROJE ADI

PROJE GÖREVİ

BAŞLANGIÇ/

BİTİŞ TAR.

1

Prof. Dr. Bahittin KAHVECİ

BAP01

Bazı Yeni Amino Tiyofen -3-Karboksamid Türevlerinin Yeni Bir Yöntemle Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

Yürütücü

27.12.2016-16.08.2018

2

Prof. Dr. Bahittin KAHVECİ

BAP02

Potansiyel Biyolojik Özellikte 4 Arilidenamino24dihidro3h124riazol3one Bileşiğinin Alternatif Bir Yöntem Olan Ultrasonik Radyasyon ile Sentezlenmesi ve Yapısının Belirlenmesi

Yürütücü

16.05.2017-07.02.2018

3

Doç. Dr. Selim DEMİR

BAP06

Serum SİKLOFİLİN A SCUBE1 Ve PAF Seviyelerinin Preeklampsi Tanı Şiddeti ve Prognozu ile İlişkinin İncelenmesi

Araştırmacı

30.06.2016-01.01.2018

4

Doç. Dr. Selim DEMİR

BAP06

Erişkin Sıçan Ovaryumunda Metotreksat Hasarına Karşı Karayemişin Etkileri

Araştırmacı

10.10.2017-10.10.2018

5

Doç. Dr. Selim DEMİR

BAP

Deneysel Mezenter İskemi Modelinde VAP 1'in Tanısal Değerinin IFABP ile Karşılaştırılması

Araştırmacı

22.12.2016-09.04.2018

6

Doç. Dr. Selim DEMİR

BAP

Pulmoner Emboli Şüphesi Olan Hastalarda SİKLOFİLİN A ve VAP 1'in Tanısal ve Prognostik Değeri

Araştırmacı

03.03.2017-16.08.2018

7

Doç. Dr. Selim DEMİR

BAP

Etanollü Türk Propolis Ekstraktının T-BHP ile Uyarılmış Oksidatif Hasara Karşı Koruyucu Etkisinin İncelenmesi

Araştırmacı

17.01.2018-11.10.2018

8

Doç. Dr. Selim DEMİR

BAP

Farklı Tüplere Alınan Kan Örneklerinde Tayin Edilen Oksidatif Stres Biyobelirteçlerinin Değerlendirilmesi

Araştırmacı

07.09.2017-08.05.2018

9

Doç. Dr. Selim DEMİR

BAP

Subaraknoid Kanama Şüphesi Olan Hastalarda Bakılan Gfap Glial Fibrillary Acidic Protein Düzeyinin Tanı ve Prognozdaki Yeri

Araştırmacı

02.10.2017-09.04.2018

10

Doç. Dr. Selim DEMİR

BAP

Örnek Saklama Koşullarının Serum Oksidatif Stres Biyobelirteç Düzeyleri Üzerine Etkisi

Araştırmacı

07.09.2017-04.06.2018

11

Doç. Dr. Selim DEMİR

BAP

Rhododndron Luteum Yaprak Ekstraktlarının Sitotoksik Özellikleri ile Antioksidan ve Metabolik Enzim Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Araştırmacı

06.12.2016-24.05.2018

2019 Projeleri

 

 

 

 

KTÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2018 YILI TAMAMLANAN PROJELER

 

 

 

 

 

 

Sayı

ADI SOYADI

PROJE TÜRÜ

PROJE ADI

PROJE GÖREVİ

BAŞLANGIÇ/

BİTİŞ TAR.

1

Prof. Dr. Havva ÖZTÜRK

BAP06

Yaratıcı Drama ve Koçluğun Hemşirelerin Örgütsel Sessizlik Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Yürütücü

10.11.2017-12.11.2018

2

Öğr. Gör. Dr. Şüle BIYIK BAYRAM

BAP

Oyun Tabanlı Sanal Gerçeklik Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Trakeostomi Bakımını Öğrenmelerine Etkisi

Araştırmacı

02.05.2017-22.02.2018