Dış Kaynaklı Tezler

 1) Emirzeoğlu, M. “Sağlıklı Genç Futbolcularda Kognitif Temelli Nöromusküler Eğitim ve Oyun Temelli Eğitimin Denge ile Performans Üzerine Akut Etkisi” Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Temmuz 2018.

 1) Çantaş Ayar, A. “Yenidoğanlarda Ayak Topuğundan Kan Alma İşlemi Sırasında Beyaz Gürültü, Kucağa Alma Ve El İle Verilen Cenin Pozisyonunun Ağrı Üzerine Etkisi” Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik AD. Haziran 2018 (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İlknur Kahriman, Prof. Dr. Yavuz Özoran).

2) Medin, TŞ. “Dahiliye Kliniklerinde Çalışan hekim ve Hemşirelerde Ölüm Kaygısının Belirlenmesi”, Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik AD, Kasım 2018 (Danışman: Prof. Dr. Yavuz Özoran, Doç. Dr. Sevilay Hintistan)