Kurul

   

 

 

Müdür
Doç. Dr. Özgür Tüfekçi

Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Suna Ersavaş Kavanoz

Kent, Yönetim ve Çevre Araştırmaları
Çalışma Grubu Koordinatörü

Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Abdullah Uzun

Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Bünyamin Er

Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. İsmail Köse

Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Umut Üzar
Ekonomik Araştırmalar
Çalışma Grubu Koordinatörü

Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz

Toplumsal ve Kültürel Araştırmalar
Çalışma Grubu Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Vahit Güntay
Uluslararası Araştırmalar
Çalışma Grubu Koordinatörü