Kent, Yönetim ve Çevre Araştırmaları Çalışma Grubu

Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Suna ERSAVAŞ KAVANOZ