Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile İlgili Formlar ve İş Akışları

Bir formu veya iş akışını görüntülemek için ilgili koda tıklayın.
 
 
Formlar
İş Akışları
 Danışma Atama/Değiştirme ve Tez Konusu Bildirimi
► T_A/1a
 Öğrencinin Danışman Ataması Talep Formu
► YİA-17
 Danışman Atama İş Akışı
► T_A/1b
 Danışman Atama Öneri Formu
► T_A/2a
 Danışman Değişikliği Öneri Formu
► YİA-18
 Danışman Değişikliği İş Akışı
► T_A/2b
 Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi
► T_A/3
 İkinci Tez Danışmanı Atama Önerisi Formu
► YİA-19
 İkinci Danışman Atama İş Akışı
 T_A/4
 Tez Konusu Bilim Alanı Öneri Formu
 Tez Konusu/Bilim Alanı Öneri Süreci
 Doktora Tez İzleme Komitesi Oluşturma ve Değiştirme
► T_B/1
 Tez İzleme Komitesi Oluşturma Öneri Formu
► YİA-26
 Tez İzleme Komitesi Oluşturma ve Değişikliği İş Akışı
► T_B/1b
 Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu
► T_B/2
 Tez İzleme Komitesi Tutanağı
► YİA-30
 Tez İzleme Raporu Verme İş Akışı
 Tez Önerisi Verme
► T_C/1
 Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu
► YİA-20
 Yüksek Lisans Tez Önerisi Teslimi İş Akışı
► T_C/2a
 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı
► YİA-27
► YİA-27a
 Doktora Tez Önerisi Verme İş Akışı
 Doktora Tez Önerisi Verme İş Akışı
► T_C/2b
 Doktora Tez Önerisi Formu
► T_C/5
 Düzeltilmiş Doktora Tezi Önerisi Değerlendirme Tutanağı
 Tez Konusu ve Tez Başlığı Değişikliği
► T_D/1
 Doktora Tez Başlığı Değişikliği Önerisi Formu
 YİA-28
 Doktora Tez Başlığı Değişikliği İş Akışı
► T_D/1a
 Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişikliği Önerisi Formu
► YİA-21
 Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişikliği İş Akışı
► T_D/2
 Doktora Tez Konusu Değişikliği Talep Formu
► YİA-29
 Doktora Tez Konusu Değişikliği İş Akışı
► T_D/2a
 Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Talep Formu
► YİA-22
 Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği İş Akışı
 Tez Teslimi, Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet
► T_E/4
 Spiral Ciltli Tezin Enstitüye Teslim Formu
 BYS Üzerinden Tez Teslimi İş Akışı
► T_E/4a
 Spiral Ciltli Tezin Kontrol Formu
► T_E/4a1
 Tez Çalışması Orjinallik Beyan Raporu
► T_E/4b
 Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Önerisi
 YİA-32
 Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet İş Akışı
► T_E4b1
 Sınav Jüri Üyesi İletişim Bilgi Formu
► T_E/4c
 Kurum İçi Tez Savunma Jüri Üyelerine Spiral Ciltli Tezi Teslim Tutanağı
► T_E/5a
 Kurum Dışı Tez Savunma Jüri Üyesine Spiral Ciltli Tezi Teslim Tutanağı
► T_E/6
 Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Değişikliği Önerisi
 T_E/7
 Tez Savunma Sınav Tutanağı
► T_E/8a
 Düzeltilmiş Tezin Savunma Sınav Tutanağı
► T_E/9
 Siyah Kapaklı Tezi Danışmana Teslim Formu
► T_E/9a
 Siyah Kapak Tez Teslimi Beyan Formu
► T_E/9b
 Siyah Kapak Tezin Enstitüye Teslim Formu