Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile İlgili Formlar

Kısaltmalar: T_ : Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ( "A/1, 2, 3..; B/1, 2, …." ilgili formların numaraları). Tüm belgelerin bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur.

 

  Formlar

  İlgili İş Akış Şemaları